eilerasciai vaikams

untitled

Nevalgusis Tomoselis
Sėdi Tomas atsilošęs:
-Aš nenoriu grikių košės…
ašaros į sriubą byra:
-Aš lėkštėj radau pipirą!
Aš nevalgysiu sriubos…-
Ir- išdūmė iš trobos.
Dumia jis, kur akys neša,
O pilvelis valgyt prašo…

Ką daryti? Neramus
Grįžta Tomas į namus.
- Mama, valgyt!- prašo vyras.
-Kad sriuboj yra pipiras…
- Na, tai duokit man košytės.
-Kad suvalgė ją pelytės…

Tamošėlis graužia plutą…
Lyg triušelio lūpos kruta,-
Kai pilvelis vėl išalko,
Tamošėlis viską valgo

K. Kubilinskas

No Comments

Leave a reply